Phụ kiện máy tính

Vỏ Xigmatek Zeus Spectrum Edition đen

-33%

Vỏ Xigmatek Zeus Spectrum Edition đen

2.900.000 ₫ 4.300.000 ₫

Vỏ Xigmatek Zeus Premium đen

-35%

Vỏ Xigmatek Zeus Premium đen

2.600.000 ₫ 4.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Zeus-M Spectrum hồng

-43%

Vỏ Xigmatek Zeus-M Spectrum hồng

2.300.000 ₫ 4.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Zeus-M Spectrum đen

-43%

Vỏ Xigmatek Zeus-M Spectrum đen

2.300.000 ₫ 4.000.000 ₫

Vỏ Coolmoon Conquer đen-cam

-43%

Vỏ Coolmoon Conquer đen-cam

2.300.000 ₫ 4.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Aquarius Plus trắng

-10%

Vỏ Xigmatek Aquarius Plus trắng

1.800.000 ₫ 2.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Aquarius Plus đen

-40%

Vỏ Xigmatek Aquarius Plus đen

1.800.000 ₫ 3.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Venom đen

-18%

Vỏ Xigmatek Venom đen

820.000 ₫ 1.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Nemesis trắng

-23%

Vỏ Xigmatek Nemesis trắng

770.000 ₫ 1.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Gemini Arctic Rgb trắng

-25%

Vỏ Xigmatek Gemini Arctic Rgb trắng

750.000 ₫ 1.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Gemini Queen Rgb hồng

-25%

Vỏ Xigmatek Gemini Queen Rgb hồng

750.000 ₫ 1.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Nemesi đen

-29%

Vỏ Xigmatek Nemesi đen

710.000 ₫ 1.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Gemini Rgb đen - trắng

-29%

Vỏ Xigmatek Gemini Rgb đen - trắng

710.000 ₫ 1.000.000 ₫

Vỏ Xigmatek Gemini Rgb đen

-31%

Vỏ Xigmatek Gemini Rgb đen

690.000 ₫ 1.000.000 ₫

Quạt tản nhiệt Cpu Great Wall Led Rgb

-55%

Quạt tản nhiệt Cpu Great Wall Led Rgb

250.000 ₫ 550.000 ₫

12